Human Brain | اَلدِمَـــاغ البَشَـــرِي

by DJ X | الـمَجهُول

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $5 USD  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

about

Human Brain | اَلدِمَـــاغ البَشَـــرِي is philosophical album, Using the Music to put on the table philosophical subjects with a new way, talking about different points, contains our reality on the planet that we are living on. Criticize and attacking the weakness of the human beings and those who accepted the reality. Trying to show the others the power of the Human Brain and the logical laws, mixing it with the Knowledge of Energy. All the beats in the project Produced by DJ X | الـمَجهُول. Mixed and Masterd by Jethro all the way from Palestine. Cuts by DJ Enyoutee all the way from New York.

credits

released November 18, 2015

All the Beats Produced by DJ X | الـمَجهُول.
Mixed and Masterd by Jethro.
Cuts by DJ Enyoutee.

tags

license

all rights reserved

about

DJ X | الـمَجهُول Syria

المُعتز بالله الحمُّودي أي الحَاكم بأمْر الله في بلَاد الشَّام. الوَحي الفِكري بسبب التواصُل البُعدي بعدَ التّركيز ورفِع مستوى الطّاقة الكُمنى. في مُحاوَلة تَوظِيف المُوسِيقَى لخِدمَة ماوراء الطبيعَة والقُدرة عَلى التأمُّل لجَمِع الطاقَة وتركِيزِهَا لعكسِها على ماهّية الفَرد
The revelation of thought because of the communication of the dimensions & the concentration & raising the hidden energy
... more

contact / help

Contact DJ X | الـمَجهُول

Streaming and
Download help

Track Name: Human Brain | الدماغ البشري
فِكرٌ فَاكِر، عَقلٌ بَاطِن، مُعتِم ضَوئِي
مَركَز بُعدِي، تَوجيه كَونِي غَير مَرئِي
لا يُدرِكَهُ البَصَر الحِسّي، العَقلُ المَنسِي
طَاقَة كُبرَى دُون ثُقُب مَادّي مَانِع مَكسِي
الفَصِل، تَنَاقُض فِكرِي، تَأثِير المَصِل
ارتِبَاك عَقلِي، صُدَاع نِصفِي، تَأثِير الحَصِل
الأرقَام،
تَنَاقُض فِكَرِي كَتَوَافُق أبُو حَسَن الأشعَرِي وإبرَاهيم بِن سيّار النَظّام
التَكمُّل، قُدرَة تَحَمُّل، فِكر تَجَمُّل
خَلَل فِي التَوَازُن يَمنَع العَقِل مِنَ التَأمُّل
الخَلق المُستَمِر يَستَمِر حَتّى يُفنَى
جِهَة يُمنَى، تَركِيز عَالٍ، طَاقَة كُمنَى
اتّصَال بُعدِي - تَركِيز - وَ جَسَد مَلقِي
طَاقَة كُبرَى، تَواصُل فِكرِي لاستِحضَار خَلقِي
انقِبَاض وَتَشنُّج عَضَلي، تَصَرُّف حَشَرِي
ارتِجَاج فِي الدِمَاغ البَشَرِي.
Track Name: Heavyweight | الوزن الثقيل (Featuring Dead Wrong)
الفَرِق وَاضِح بَينَ المُقَال وَالمَقِيل
أي وَاحِدَة نَحن، هه، هيب هوب وَزِن ثَقِيل
شَمسِي أشرِقِي، فِكرَتِي مُهِيبَة تَخَلُّل فِي التَوَازُن كَدِمَاغ عِنَايَتُ الله المَشرِقِي
بِلُغَة قَوَّة طَاقَة كُمْنَى أحرُف وَأرقَام
أنَا طَفرِة إبرَاهِيم بِن سَيَّار النَظَّام
اُنشِري، فِكِر مُعَقَّد بَشَرِي
يَجمَع الفِكر المُعتَزِلِي مَع الفِكر الأشعَرِي
المَوضُوع وَالحَمَل، مَركَز الدَائِرَة تَدَاخُل مَع مُرَبَّع، ثَابِت كَالجَبَل
طَاقَة كُمْنَى تَواصُل بُعدِي
اضطِرَاب فِي المَنَاخ غَضَب بَرقِي رَعدِي
خَطَأ فِي النَقِل يُأَثِّر عَلَى الدِمَاغ وَالعَقِل
حُدُود للحَقِل نَواة الذَرَّة فَمَركَز الثقل
عِلمِي نَافِع استَمِع وَقُم بِالنَشِر
يَزدَاد مَع ازدِيَاد سُجُودِي فِي صَلاة الفَجِر.
Track Name: The Knowing | العارف
وَكُلُّ عَارِف عَالِم وَلَيسَ كُلُّ عَالِم عَارِف
إيضَاح مُوَضِّح للأَثَار كَالشُّعَاع الكَاشِف
أَصلٌ بَدَوي تَثقِيف فِكرِي تَطوير عَقْلي
تَذكِير تَأمُّلي مِن عِلم نَبَوي
كَيفَ حَالُك، إنَارَة تُنِير المَركَز الدَائري
مِنَ الظَلام الحَالِك كَمُوَطَّأ مَالِك
الخَبَاثَة، الطَعَام مَزجُهُ بِالسُم
فَايروس يُلَوّث وَيَقضِي عَلَى الكُرَيَات البِيض فِي الدَم
شَرِح بِالعُلُوم الطَبِيعِيَّة للخَوَارِق
كَشَرِح نَقِل عَرِش بَلقِيس بِمِيكَانِيكَا الكَم
العَارِف عَالِم نِسبَة الاحتِمَال وَسَبَب الاختِلَال وَمَركَز الاعتِلَال وَسَبَب الاهتِزَاز
الثَبِات الكَونِي بَينَمَا الحَرَكَة فِي مَركَز الارتِكَاز
الرُؤيَة وَاضِحَة الدّقَة عَاليَة فِي الصُورَة
الفِهم الصَحِيح وَالدّقَة فِي تَفسِير السُورَة
للفِعل رَد وَللعَمَل دَفِع ثَمَن
تَجَاوز سرعَة الضَوء يُؤدّي إلَى إعَادِة الزَمَن
العَارِف البَسيط الذّي يَمتَطِي النَاقَة
يَتَامَّل فَيُنتِج وَيَرفَع مُستَوى الطَاقَة
تَحتَاج عِلم وَمعرِفَة لِكَي تَخوض نِزَالي
كَابنِ الحَاج العَبدَري وَأبي حَامِد الغَزّالي
Track Name: My Essence | ماهيتي (Featuring Dready Kruger)
مَاهيَّتي حَقيقَتي فِكرَتي صِرَاطي
طَاقَة أسَاسيَّة مَخزُون احتيَاطي
حَقيقَتي كَائِن نُوري لَا يُرَى سَرَابي
نُوري مَكسُوٍ بِجَسَد تُرَابي
السَاعَة التي يَتَحَقّق فِيها الحَاقَّة
فِكرَة كُبرَى قُوَّة فَوقَ حَد الطَاقَة
فِكرَة مَاكرَة قُوَّة ذَاكرَة
أُعِيد تَشكِيل الطَاقَة فَاجمَع المَرَاكِز السَبعَة الشَّاكرا
ذِراعٌ مُلتَوٍ، مُرَبَّع مَحُوط بِأَضلَاع سَطِح مُستَوٍ
نَبَات مُرتَوِ، فِكرٌ مُحتَوٍ، تَوَاصُل بُعدِي طَاقَة كُمنَى
بَرقِي رَعدِي أَزَلي، مُستَمِر لَا تُفنَى
قُوَّة الفِكِر كَحَامِد الدين الكَرمَاني
خَلايَا دِمَاغِي أبُو يَعقُوب السّجِستَاني
هَدَفِي أمَامِي قُوّة نَصّي لامُتَنَاهِيَة كَأفضَل الدّين كَاشَاني
Track Name: Logical Thought | فكر منطقي
أوَلَاً قَانُونُ الهَويَّةَ أو الذَاتِيّة يَعنِي أَنَّ أ هِيَ أ
َالمَاهِيَّة هِيَ ذَاتِها للاشيَاء حَقَائِق ثَابِة
التَنَاقُض شَيء وَنَفيه ب وَلا ب
لَا ب تَعنِي عَلى سَبِيل المِثَال ح
سَدْ وَلَا سَدْ، تَنَاقُض وَليسَ ضِد
قُوَّة الأدَاء تُقَوّي مِن قُوّة الرَد
أبيَض وأسْوَد هَذَان أضَّاد بامتِياز
لازِلنَا فِي البَسِيط مُستَقِيم دُونَ اِهتِزَاز
الثَالِث المَرفُوع ، يَا أ يَا لا أ أحَدُهُم مَسمُوح وَالأخَر مَمنُوع
الثَابِتْ مَقطُوع كَمِثَال صَوتِي المَسمُوع أي ثَبَتَ أحَدُهُم فَالوَسَط مَرفُوع
حُصُول صُورَة مِنَ الشّيء فِي الذِهن حُصُولي
حُضُورُ الشّيء بِنَفسِهِ إلى العَارِف عِلمٌ حُضُورِي
تَصَوّرِي حُصُولِي، الأولَى المَعقُولَات
فِي الذِهِن حُصُول صُورَة مِنَ الجُزئِيَّات
وَاستخرَاج الكُلّي كَالتَحقَيق
التَصوير بَدهي نَظَري وَالمِثِل التَصديق
المصدَاق وَالمَقهُوم
الصُورَة الذهنيّة التي يَتَعامَل مَعَهَا العَقَلُ المَعلُوم
الدَال وَالمَدلُول صِفَة وَمَوصُوف قَاعِدَة وَاستثنَاء كَالمَوضُوع وَالمَحمُول
المَاهيّة هِي التَعريف الشّامِل
تَحتَوي الفَصِل وَالجِنِس، التَعريف الكَامِل
Track Name: Have And Not | لك و دون (Featuring Osloob)
لك بصر لا ينفع دون البصيرة المنيرة
عقلك مصاب بحيرة
لك فكر لا ينفع دون تأمل وتفكير لذا ليس لك ذكر
لك جسد قوة الهيكل لا تعني قوة لذلك فلا حسد
لك مال لا بنفع باطلاق عاجز فلا سعادة في الحال
لك روح لا تنفع كونها محجوزة كابكم لا يبوح
لك ارادة لا تنفع دون العمل الجاد لذلك فلا افادة
لي احلام للتعريف والتثقيف كالحكم بن هشام
المستعين بالله سيلمان في قرطبة كحذيفة الجليل ابن اليمان
لست مخفي واضح ومدون الحاكم كمحمد الستكفي
هجوم زحفي عقل باطن دماغ بشري مع اعجاز فكري
انا المبتدى قوة واعجاز الفكر كعبد الرحمن المرتضى
هي الفكرة تداخل احداث في مملكة النيل كيلوباترا
Track Name: Hidden Energy | طاقة كُمنى (Featuring Dioniz)
لَستُ أزَلي بَلْ أُفنَى لكِنّي أتَعَلّم، أتَكَلّم، فَأتَحَكّم بالطَاقَة الكُمْنَى
الفِكرَة الكُبرَى، أبْعَاد مُتَوَازيَة، تَوَاصُل بُعْدِي مَعْ كَوْكَب الشُعْرَى
الجَسَد التُرَابي فِي التُرَاب قَدْ طُمِر
لَدَيّ قُوَة الفِكِر كَابِن عَبدِالعَزيز عُمَر
جُلُوسِي فِي الهَوَاء لأنَّ الشَاكْرَا فِي اتّحَاد
ارتِبَاط كَادْ ازدِيَاد وَانقِبَاض
اجْمَعُ الحَضَارَات كَقُوَّة لَا تَفريق
فِي مَاوَرَاء حَافّة العَالَم، كالميدوسَا عِندَ الإغريق
أُعَلِّم غَيري مَا أعلَم، فَهَل لَكَ حَاجَة
أنَا مُحَمَّد بنُ يَحيَى بنُ الصَائِغ بنُ مَاجَه
الرُؤيَة وَاضِحَة هَدَفِي أمَامِي
قُوّة الفِكِر كَسَعدِ الدین بنُ عُمَر التَفتَازَاني
فِي المَلحَمَة قُوّتِي تُعَادِل حُشد
مَعرَكَتي فِكريّة تَحتَاج عُقُول كَابنِ رُشُدْ
Track Name: Physics Of Thought | فيزياء الفكر
روحي موتي تواصل بعدي فكري ياقوتي
كعليه السلام يونس في بطن الحوتي
عالم عارف
تثقيف فكري تواصل بعدي للعلم حارث
لاتؤثر علي دعني اقوم بالتوضيح
اعلم نفسي وجودي في مكاني الصحيح
ماذا تريد انا الوليد على الناقة
لن تستطيع سلب الطاقة كائن مريد
انا المارد لكن راقد انا العاهد
انا الرائد والفاهم انا الطارد والزاهد
فكر واحد صدى الفكر في بعد مسبع
تداخل عوالم دائرة مع مربع
محاولتك للصد بالفشل تبوء
اجماع تناقض ضجيج مع هدوء
ثامري، جزء داخلي اصل سامري
فكر تامري كابي الحسن العامري
تعب وكد قوة الاداء من قوة الرد رادع كالسد
لا مزاح بل جد
نص مهيب وضع مريب هل تبحث عن هيب هوب حقيقي وتقوم بالتنقيب
تيقض لا مجال للتراجع تفقد هيب هوب حقيقي هيب هوب معقد
اسحلة وسطى رماح شعر مسيف
لا نمثل الضعف الفكري هيب هوب مزيف
فكر ثابت لست حاقد اصل الشيء يعود ضياء داخل جسد محكم ولكن نوري نافذ
التحديد طاقة كمنى للتوليد كائن مريد كابن الرشيد
الترتيل والتحليل لا اقبل الفكر التقليدي الخاطئ كابراهيم الخليل
اعتزاز لا ذلول تعجب دون حلول
رمز تضارب ويعني مجهول